Bewoners

Een warmtenet in de Nijmeegse Wolfskuil. Sluit jij ook aan?

Bewoners Wolfskuil positief en nieuwsgierig over warmtenet

Voorproefje uitkomsten bewonersonderzoek


Er hebben 75 mensen meegedaan aan het bewonersonderzoek in Wolfskuil. Mensen konden hun mening geven over de komst van een nieuw warmtenet in hun wijk door middel van een enquête. In samenwerking met de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen zijn de gegevens inmiddels geanalyseerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage door Warmte.nu, die eind mei aangeboden wordt aan de Wijkfabriek.

Vrijwillig aansluiten?
Om de vrijwilligheid voor de aansluiting op het warmtenet van mensen te meten zijn de volgende stellingen gebruikt:

  1. Ik denk dat aansluiten op het nieuwe warmtenet geheel vrijwillig is voor mensen;
  2. Aansluiten op het nieuwe warmtenet is zeker niet verplicht;
  3. Ik voel geen druk om aan te sluiten op het nieuwe warmtenet.

Uit de enquête komt een algemeen beeld naar voren waarbij er onder huurders meer druk gevoeld wordt om mee te doen dan bij huiseigenaren. Ongeveer de helft van de alle ondervraagden voelt volledige vrijwilligheid. Keuzevrijheid is in ieder geval een groot goed voor de bewoners van Wolfskuil.

Grote meerderheid heeft positieve houding
De houding ten opzichte van het nieuwe warmtenet is in beeld gebracht aan de hand van de volgende stellingen:

  1. Ik ben positief ten opzichte van de komst van een nieuw warmtenet;
  2. Ik zie niet zoveel voordelen aan het nieuwe warmtenet ten opzichte van het stoken op gas;
  3. Aansluiten op het nieuwe warmtenet lijkt mij gunstig.

Een grote meerderheid (ongeveer 75 % van de ondervraagden) laat een positieve grondhouding zien. Ongeveer 20% toont een negatieve(re) basishouding. Bepaalde groepen vertonen in de breedte een bovengemiddeld positieve basishouding: hoge inkomens (vanaf 2.500 euro netto per maand), alleenstaanden (vooral met kinderen), tussenwoningen, woningeigenaren, inductie-kokers en huishoudens met een oude cv-ketel (vanaf 11 jaar oud). Een negatievere basishouding zien we bij huurders en bezitters van een heel recente cv-ketel (1 jaar oud). In mindere mate speelt dat bij senioren (56-71 jaar) en bij stellen zonder kinderen.

Is het warmtenet duurzaam?
De mate waarin bewoners het warmtenet als iets ‘groens’ ervaren is uitgevraagd aan de hand van de volgende stellingen:

  1. Aansluiting op het warmtenet is goed voor het milieu;
  2. Een persoon die om het milieu geeft zal waarschijnlijk aansluiten op het nieuwe warmtenet;
  3. Het nieuwe warmtenet is milieuvriendelijker dan het stoken op gas.

In het algemeen is er een brede overtuiging zichtbaar dat een warmtenet een duurzame, milieuvriendelijke oplossing is. Maar een specifieke groep (ca. 11% tot 13%) is kritisch en niet overtuigd. Hiertoe behoren verhoudingsgewijs veel senioren (56-71 jr.) en huurders.

Meer informatie over het warmtenet gewenst
Op basis van de analyse van het bewonersonderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. Één aanbeveling is dat er meer gedaan moet worden aan informatieverstrekking onder bewoners. Mensen willen weten wat er op ze afkomt bij de komst van een nieuw warmtenet. Wat gaat het kosten? Hoe duurzaam is biomassa? Wat moet er in huis aangepast worden? Dit soort vragen leeft onder de bewoners. Gedurende de  komende maanden wil het projectteam hier aandacht aan geven. Dat betekent dat wij gauw weer zichtbaar en aanwezig zullen zijn in de wijk. Wordt vervolgd!

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen over het project? Neem gerust contact op via het aanmeldformulier of stuur een rechtstreekse mail naar sander@warmte.nu