Geslaagd eerste bewonersonderzoek Wolfskuil

Een warmtenet in de Nijmeegse Wolfskuil. Sluit jij ook aan?

Geslaagd eerste bewonersonderzoek Wolfskuil

juli 11, 2018 Uncategorized 0

Het doel van het eerste bewonersonderzoek (0-meting) is inzicht te krijgen in de basishouding en de intenties van bewoners van Wolfskuil om aan te sluiten op het nieuwe warmtenet. Op basis van deze inzichten worden aanbevelingen gedaan voor gerichte vervolgacties richting de bewoners van Wolfskuil die zich binnen het geplande tracé bevinden. Het uiteindelijke doel is voldoende aansluitingen te krijgen voor de realisatie van een duurzaam warmtenet in Wolfskuil.

Tijdens het eerste bewonersonderzoek in Wolfskuil zijn wij bij verschillende mensen aan de deur geweest.  Het resultaat is 75 ingevulde enquêtes. Van de 75 deelnemers was ongeveer driekwart van de respondenten huiseigenaar, kookt ongeveer 90 % op gas en wonen 6 van de 10 mensen in een tussenwoning. 

Grote groep ondervraagden geïnteresseerd

Als het gaat om de interesse van mensen in de komst van het nieuwe warmtenet is er een duidelijke groep die interesse toont en overweegt aan te sluiten op het nieuwe warmtenet. Ongeveer de helft van de 75 huishoudens is zeker geïnteresseerd, ongeveer een derde denkt op voorhand zeker mee te doen. Een warmtenet sluit voor ongeveer 60 % van de ondervraagden naar verwachting goed aan bij de leef- en woonstijl en de woonsituatie.

Twijfels zijn er vaker bij huurders en jong volwassenen. Daar moet natuurlijk ook bij vermeld worden dat er zeker mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn en ook niet de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.

Er worden voordelen gezien in kostenbesparingen en vergelijkingen met het huidige cv-ketel-systeem, maar deze zijn voor lang niet iedereen evident. Ongeveer een kwart verwacht geen kostenbesparingen. Ongeveer de helft ziet geen problemen rond het gebruik van een warmtenet als het gaat om kennis, moeite of gemak.

Met betrekking tot vrijwilligheid wordt er door een betrekkelijk kleine groep enige groepsdruk gevoeld om mee te doen. Dit gevoel leeft wat sterker bij huurders en mensen met een jonge cv-ketel (tot 5 jaar). Ongeveer de helft van de ondervraagden voelt volledige vrijwilligheid om wel of niet mee te doen met het initiatief.

Veel huishoudens (63%) zien op tegen rompslomp vanwege aanpassingen in huis. Bij jongvolwassenen, studenten en huishoudens met een recente cv-ketel speelt dat in sterkere mate. Angst voor storingen (34%) en voor achterblijvende warmtelevering (25%) is er in zekere mate.

Als het gaat om duurzaamheid dan is er een brede overtuiging waarneembaar dat een warmtenet een duurzame, milieuvriendelijke oplossing is. De ruime meerderheid kookt momenteel op gas, en ongeveer een kwart van de mensen ziet een probleem om niet meer op gas te koken. Ruim 4 van de 10 zouden eerste elektrisch koken willen ervaren, en hebben op voorhand moeite om koken op gas op te geven.

Behoefte aan (meer) informatie

Veel mensen geven aan behoefte te hebben aan meer voorlichting. Daarbij gaat het vooral om de duurzaamheid van de biomassa, de aanpassingen aan huis, de uitstoot van de installatie en de kosten voor duurzame warmte.

Er zijn zorgen over de uitstoot van schadelijke stoffen en mensen hebben regelmatig het gevoel dat ze grotendeels zelf opdraaien voor de kosten van de transitie. Niet alleen voor de aansluiting in huis, maar ook als het gaat om aanpassingen in huis, zoals het vervangen van het gasstel in een elektrische kookplaat en het (eventueel) plaatsen van een extra groep in de meterkast.

Wat gaat u ervan merken?

Tijdens de komende maanden zullen we in de behoefte voorzien door een luchtkwaliteitsanalyse uit te voeren over de impact van een installatie in de wijk. Daarnaast zullen wij bewoners voorzien van de informatie over het project die nodig is om een keuze te maken om aan te sluiten op het warmtenet. Hou onze website www.iksluitaan.nl in de gaten en volg ons op onze social mediakanalen: Twitter, Facebook en LinkedIn. Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *