Nieuws

Een warmtenet in de Nijmeegse Wolfskuil. Sluit jij ook aan?

Geslaagd eerste bewonersonderzoek Wolfskuil

Het doel van het eerste bewonersonderzoek (0-meting) is inzicht te krijgen in de basishouding en de intenties van bewoners van Wolfskuil om aan te sluiten op het nieuwe warmtenet. Op basis van deze inzichten worden aanbevelingen gedaan voor gerichte vervolgacties richting de bewoners van Wolfskuil die zich binnen het geplande tracé bevinden. Het uiteindelijke doel…
Lees verder


juli 11, 2018 0

Opinie Tim Vermeer – De tijd voor verandering is nu!

Het is crisis op onze planeet! Een samenloop van versnellende klimaatverandering, ongekend verlies aan biodiversiteit en toenemende gezondheidsproblemen bij de mens. Het is 5 voor 12 en het moment om het tij te keren is aangebroken!

Mijn naam is Tim Vermeer, 21 jaar jong en betrokken bij het project ‘Nijmegen hout van de Wolfskuil’. Ik ben begin dit jaar een eigen marketing- &communicatiebureau begonnen onder de naam iComMedia. Het project spreekt mij erg aan, omdat het helpt om het tij te keren en ik veel ervaring op kan doen op het gebied van communicatie. Als ik kan helpen de Wolfskuil van het gas af te krijgen, doe ik daar zeker aan mee!


februari 22, 2018 0

Geeft de Nijmeegse Wolfskuil het klimaat een duwtje in de goede richting?

Om in 2045 energieneutraal te zijn moeten we de helft van ons energiegebruik besparen en de andere helft duurzaam opwekken. De Nijmeegse gemeente heeft hiervoor een warmtevisie ontwikkelt. In deze visie staat omschreven hoe we de Nijmeegse wijken van het gas af gaan helpen. Een onderdeel van deze visie zijn warmtenetten. Warmtenetten benutten de warmte die vrijkomt bij het verbranden van restafval om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dit is een duurzame oplossing, omdat die warmte anders letterlijk verloren gaat.


februari 13, 2018 0