Project

Een warmtenet in de Nijmeegse Wolfskuil. Sluit jij ook aan?

Het project: warmtenet Wolfskuil

Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu willen samen met bewoners van het gas af gaan! Daarom ontwikkelen we een klein en flexibel warmtenet voor 200 bestaande woningen in Wolfskuil en 5 panden van de gemeente Nijmegen. Het uiteindelijke doel is om de hele Wolfskuil te voorzien van duurzame warmte.

Als tijdelijke oplossing wordt warmte opgewekt door middel van verbranding van gecertificeerde biomassa uit de regio. In een later stadium kan aansluiting volgen op het stedelijke warmtenet of zijn er andere vormen van duurzame warmtebronnen denkbaar.

Inmiddels is het technische en financiële haalbaarheidsonderzoek grotendeels afgerond. Dit onderzoek is medegefinancierd vanuit Power2Nijmegen en woningcorporatie Portaal  steunt het project.

De komende maanden wordt gewerkt aan de volgende zaken:

  • Uitvoering van het bewonersonderzoek
  • Verscherping van de businesscase en het opstellen van een businessplan voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet
  • Commitment van financieringspartner(s) krijgen